ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 128 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 14.121 - SU ALTINDA DRENAJ,KANALİZ.HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 14.121

Tanımı : SU ALTINDA DRENAJ,KANALİZ.HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI
Uzun Tanımı : HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, SU ALTINDA DRENAJ,KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI (HEYELAN ETMİŞ SAHADA YAPILACAK DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI HARİÇ)
Birim Fiyat Kitabı : Karayollari Genel Müdürlügü
Açıklaması ( Tarifi) : Poz 14.110 daki esaslar dahilinde su altında "Drenaj, Kanalizasyon Hendeği ve Duvar Temeli" kazısı (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temeli kazılması hariç) ve bu kazıdan çıkan malzemenin kullanılması.BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR :Gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak her derinlik ve genişlikte, her cins ve klâstaki tem.zemininin ve bu zeminde rastlanacak kütüklerin, kazıkların, eski imalâta ait temellerin ve tem.çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü maddelerin; kazılması, sökülmesi, temel çukurundan dışarı atılması, vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 mt.mesafeye kadar taşınması veya tekrar eski yerine konulması, boşaltılması, depo veya imlâ yerinde düzeltilmesi.Her cins kaplama, palplanş veya keson vs. malz.kullanmak suretiyle iksa ve batardoların; yapılması, yerine konması, çıkarılması, iksa ve batardo projelerinin tanzimi ve idareye tasdik ettirlmesi.Temel çukurundaki kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki verimi 0.6 m³ den çok olan suyun motopomp kullanılarak boşaltılması, gerekli iskele vs. tesisatın yapılarak işletilmesi.Kazı esnasında veya tem.kazısı tabana kadar indirildiğinde idarenin isteği üzerine en az 4 mt.derinliğe kadar basit boru sondajının yapılması.Aşağıda "B.F.Dah.Olm.Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işler için lüzumlu her türlü işçilik, malz., makina, alât ve edevat masrafları ile müt.kârı ve genel masraflar.BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR :Dolgu veya depoya gidecek beher metreküp temel kazısı malzemesinin 60 mt.den fazla mesafeye taşınması,Dolguda kullanılacak temel kazısı malzemesine ait "Sulama" ve "Sıkıştırma",Ağaç kesme.ÖLÇÜ :Yukarıda sayılmış temellerin aşağıda açıklanan esaslara göre hesaplanan m³ cinsinden hacmidir.1- Tem.tabanı yatay ve cidarları düşey olan temellerde kazıya başlandığı sırada tesbit edilen su seviyeleri ile temel tabanı arasındaki yüksekliğin temel alanı ile çarpımından çıkan hacim "Su Altında Tem.Kazısı" ölçüsüne dahil edilir. Bu ölçüye dahil edilecek kazının mutlak surette tulumba kullanılarak yapılması ve kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki su veriminin 0.6 m³ den fazla olması şarttır.2- Su Seviyesi :a) Kazı yapılan temellerde yerüstü suyu varsa suyun altındaki, yerüstü suyu yoksa yeraltı suyunun ilk rastlandığı seviyenin altındaki kazı "Su Altında Temel Kazısı" dır.b) Herhangi bir sebeple temel kazısı bir veya birkaç defa 72 saat veya daha fazla bir zaman için durur ise bu sürelerden sonra işe her başlanışta temel çukuru içindeki su seviyesi ölçülecek ve ölçülen su seviyelerinin ortalaması alınarak bulunacak kot "Kuruda Temel Kazısı" ile "Su Altında Temel Kazısı" nı ayıran düzlem sayılacaktır.c) Şevli kazı : İdarenin müsaadesi ile müteahhit temel kazısını şevli olarak yapabilir. Ancak, temel çevresinden çıkan düşey düzlemler içerisinde kalan hacim evvelce belirtilen ölçü esaslarına göre hesaplanır; dışarısında kalan hacim ölçüye dahil edilmez.d) Projelerdeki temel boyutları dışında yapılan kazılar, temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple vaki olacak yıkılmalar, kontrol mühendisi tarafından piketaj yapılmadan veya tabiî zemin rölevesi çıkarılmadan yapılan kazılar, iksa kalınlıkları ölçüye dahil edilmez. e) İdarece verilen projede gösterilmeyen tulumba çukuru vs. ve temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple vaki olacak kaymalardan doğacak hacimler ölçüye dahil edilmez.NOT:1) Müt. temel tabanını idarece direktif verilmediği halde tesbit edilen kotun altına indirmiş ise; fazla kazılan hacmi idarenin emredeceği bir malzeme ve dozajdaki bir betonla dolduracak ve fazla kazı ile doldurma işleri ve malz.için hiç bir bedel ödenmiyecektir. 2)Muvakkat olarak dere yatağında bırakılmasına müsaade edilen tem.kazısı malz.veya müteahhidin temel işleri ile ilgili olarak yaptığı toprak yığınlarıda inşaat bitmeden kaldırılmış olacaktır. Kaldırılmayan malzemenin beher m³ ü için temel kazısı birim fiyatının %10'u kesilecektir.Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
14.023/A KAZILARA AHŞAP,TAM KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.023/B KAZILARA SIK ARALIKLI,AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.023/C KAZILARA ARALIKLI,AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.100 KÖPRÜ CİVARINDA EL İLE HER CİNS ZEMİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.101 KÖPRÜ CİVARINDA MAKİNA İLE HER CİNS ZEMİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.110 KURUDA DRENAJ,KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMEL KAZIMI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.111 KURUDA KUTU MENFEZ,GİDO MAHMUZ,TAŞDOLGU.. TEMEL KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.112 KURUDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.113 KURUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.120 KURUDA VEYA SU ALT.MENFEZ BÜZÜ VE KANAL.DAR DERİVASYON .. Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.121 SU ALTINDA DRENAJ,KANALİZ.HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.122 SU ALTINDA KUTU MENFEZ,GİDO,MAHMUZ,TAŞ DOLGU TEMELLERİ KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.123 SU ALTINDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.124 HER DERİNLİK VE CİNS ZEMİNDE SU ALTINDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.125 HER DERİNLİK VE CİNS ZEMİNDE,SU ALTINDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.126 HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE,SU ALTINDA KÖP. Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.127 HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE,SU ALTINDA KÖP. Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.024/A MAKİNALI KAZILARDA KAYADAN BAŞKA ZEMİNLERDE SU MÜŞKÜLAT ZAMMI (m=1 için) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.024/B MAKİNALI KAZILARDA KAYADAN BAŞKA ZEMİNLERDE SU MÜŞKÜLAT ZAMMI (m=2 için) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.024/1 ÜST YAPI MALZEMELERİNİN TEMİNİNDE MALZEME ÇIKARMA MÜŞKÜLATI ZAMMI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
Sayfa 0.0187 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -