ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 131 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 14.112 - KURUDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 14.112

Tanımı : KURUDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI
Uzun Tanımı : HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, KURUDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI
Birim Fiyat Kitabı : Karayollari Genel Müdürlügü
Açıklaması ( Tarifi) : Poz 14.110 daki esaslar dahilinde tabliyeli veya kemer menfez temeli kazısı ve bu kazıdan çıkan malzemenin kullanılması.BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR :Gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak her der.ve gen.te her cins ve klâstaki tem.zemininin ve bu zeminde rastlanacak kütüklerin, kazıkların, eski imalâta ait temellerin ve tem.çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü maddelerin; kazılması, sökülmesi, temel çukurundan dışarı atılması, vasıtalara yüklenmesi, ortalama 60 mt.mesafeye kadar taşınması veya tekrar eski yerine konulması, boşaltılması, depo veya imlâ yerinde düzeltilmesi.Her cins kaplama, palplanş veya keson vs. malzeme kullanmak suretiyle iksa ve batardoların; yapılması, yerine konması, çıkarılması, iksa ve batardo projelerinin tanzimi ve idareye tasdik ettirilmesi. Temel çukurundaki motopomp kulanılmasını gerektirmeyecek miktardaki suyun boşaltılması, gerekli iskele vs. tesisatın yapılması, işletilmesi ve sökülmesi.Kazı esnasında veya kazı tabanı temele kadar indirildiğinde idarenin isteği üzerine en az 4 metre derinliğe kadar basit boru sondajının yapılması. Aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar " başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işler için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makina, âlât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR :Dolgu veya depoya gidecek beher metreküp temel kazısı malzemesinin nihaî ortalama 60 metreden fazla mesafeye taşınması,Dolguda kullanılacak temel kazısı malzemesine ait "Sulama" ve "Sıkıştırma",Ağaç kesme.ÖLÇÜ :Yukarıda sayılmış temellerin aşağıda açıklanan esaslara göre hesaplanan m3 cinsinden hacmidir.1- Poligon kesitli olmayan temeller için :1.1Temel tabanı yatay, cidarları düşey olan temellerde; temel çevresinden çıkan düşey düzlemlerle tabiî zemin ve temel tabanı veya kazı esnasında su çıktığı takdirde bu su seviyesi arasında kalan hacim "Kuruda Temel Kazısı" ölçüsüne dahil edilir.1.2Kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen satteki verimi 0.6 m³ den az olan su içinde yapılan kazı, "1" deki esaslara göre "Kuruda Temel Kazısı" olarak ölçülür.1.3Şevli kazı- İdarenin müsaadesi ile müteahhit temel kazısını şevli olarak yapabilir. Ancak, temel çevresinden çıkan düşey düzlemler içerisinde kalan hacim evvelce belirtilen ölçü esaslarına göre hesaplanır; dışarısında kalan hacim ölçüye dahil edilmez.1.4Projelerdeki temel boyutları dışında yapılan kazılar, temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple vaki olacak yıkılmalar, kontrol mühendisi tarafından piketaj yapılmadan veya tabiî zemin rölevesi çıkarılmadan yapılan kazılar, iksa kalınlıkları ölçüye dahil edilmez.2- Poligon kesitli temeller için aşağıdaki gibidir.(a) Poligon kesitli temellerde kuruda temel kazıları şekil 7, 8, 9 da gösterildiği gibi ölçüye esas alınır.(b) Kenar ayaklarda temel yüzeyi dışında kalan (ricat duvarı vs. gibi) imalâtın tabiî zemin altında bulunan kısmının kazısı için; bu imalâtın temel sahası dışındaki zemin içinde kalan ve şekil 10, 11 de tarif edilen hacimleri ölçüye esas alınır.NOT :1) Kuruda, ricat duvarları arasındaki dolgu temellerinin kazısı Poz 14.111 No.lu birim fiyattan ödenir.2) Temel kazısı bedelinin %50'si kazının bitiminde, diğer %50'si temel betonu rötret seviyesine kadar döküldükten veya temel kâgiri rötret seviyesine kadar inşa edildikten sonra ödenir.Kazısı, beton dökülecek şekilde tamamlanmamış olan temellerde hiçbir bedel ödenmez.3)Kemer menfez temeli kazısı, derivasyon yapılıp yapılmayacağı ve kazı miktarı gözönünde tutularak idarece yapılacak tesbite ve müteahhide verilecek yazılı talimata göre yapılacaktır. Bu esaslar dahilinde yapılcak kazı; makinalı kazı ve/veya sanat yapısı kazısı olduğuna göre2200 Poz No.lu makinalı kazı veya sanat yapısı kazısı (Kemer menfez temeli kazısı) birim fiyatların ilgili olanı üzerinden ödenecktir.2200 Poz No.lu makinalı kazı birim fiyatının uygulandığı kısımlarda müteahhit kazıyı, tabiî zemin kotuna ve zeminin kendini tutma durumuna göre şevli olarak yapabilir. Bu takdirde ödemeye esas kazı miktarı buna göre hesaplanır.Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
14.022/2-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME ( 30-50 cm. ÇAPINDAKİ AĞAÇLARIN KÖKLERİ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.022/3-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME (50-80 cm. ÇAPINDAKİ AĞAÇLARIN KÖKLERİ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.022/4-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME (80 cm.DEN BÜYÜK ÇAPTAKİ AĞAÇLARIN KÖKLERİ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.023/A KAZILARA AHŞAP,TAM KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.023/B KAZILARA SIK ARALIKLI,AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.023/C KAZILARA ARALIKLI,AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.100 KÖPRÜ CİVARINDA EL İLE HER CİNS ZEMİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.101 KÖPRÜ CİVARINDA MAKİNA İLE HER CİNS ZEMİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.110 KURUDA DRENAJ,KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMEL KAZIMI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.111 KURUDA KUTU MENFEZ,GİDO MAHMUZ,TAŞDOLGU.. TEMEL KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.112 KURUDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.113 KURUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.120 KURUDA VEYA SU ALT.MENFEZ BÜZÜ VE KANAL.DAR DERİVASYON .. Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.121 SU ALTINDA DRENAJ,KANALİZ.HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.122 SU ALTINDA KUTU MENFEZ,GİDO,MAHMUZ,TAŞ DOLGU TEMELLERİ KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.123 SU ALTINDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.124 HER DERİNLİK VE CİNS ZEMİNDE SU ALTINDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.125 HER DERİNLİK VE CİNS ZEMİNDE,SU ALTINDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.126 HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE,SU ALTINDA KÖP. Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.127 HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE,SU ALTINDA KÖP. Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
Sayfa 0.0177 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -