ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 132 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 14.120 - KURUDA VEYA SU ALT.MENFEZ BÜZÜ VE KANAL.DAR DERİVASYON .. )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 14.120

Tanımı : KURUDA VEYA SU ALT.MENFEZ BÜZÜ VE KANAL.DAR DERİVASYON ..
Uzun Tanımı : HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, KURUDA VEYA SU ALTINDA MENFEZ BÜZÜ VE KAFA HENDEKLERİ İLE BİLUMUM KANALLARIN DAR DERİVASYON ŞEKLİNDEKİ KISIMLARIN KAZILMASI
Birim Fiyat Kitabı : Karayollari Genel Müdürlügü
Açıklaması ( Tarifi) : Poz 14.110 daki esaslar dahilindeyukarıda yazılı çeşitli sanat yapıları temellerinin kuruda veya su altında kazılması ve kazılardan çıkan malzemenin gerekli kısmının gösterilecek mahallerde kullanılması.BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR :Gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak her derinlik ve genişlikte her cins ve klâstaki temel zemininin ve bu zeminde rastlanacak kütüklerin, kazıkların, eski imalâta ait temellerin ve temel çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü maddelerin; kazılması, sökülmesi, temel çukurundan dışarı atılması, vasıtalara yüklenmesi, nihaî ortalama 60 metre mesafeye kadar taşınması veya tekrar eski yerine konulması, boşaltılması, depo veya imlâ yerinde düzeltilmesi.Her cins kaplama, palplanş veya keson vs. malzeme kullanmak suretiyle iksa ve batardoların; yapılması, yerine konması, çıkarılması, iksa ve batardo projelerinin tanzimi ve idareye tasdik ettirilmesi. Temel çukurundaki motopomp kulanılmasını gerektirmeyecek miktardaki (Kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki verimi 0.6 m³ den az olan) suyun boşaltılması, gerekli iskele vs. tesisatın yapılması, işletilmesi ve sökülmesi.Kazı esnasında veya kazı tabanı temele kadar indirildiğinde idarenin isteği üzerine en az 4 metre derinliğe kadar basit boru sondajının yapılması. Aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar " başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işler için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makina, âlât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR :Dolgu veya depoya gidecek beher metreküp temel kazısı malzemesinin nihaî ortalama 60 metreden fazla mesafeye taşınması,Dolguda kullanılacak temel kazısı malzemesine ait "Sulama" ve "Sıkıştırma",Ağaç kesme.ÖLÇÜ :Yukarıda sayılmış temellerin aşağıda açıklanan esaslara göre hesaplanan m³ cinsinden hacmidir.1- Temel tabanı yatay, cidarları düşey olan temellerde; temel çevresinden çıkan düşey düzlemlerle tabiî zemin ve temel tabanı veya kazı esnasında su çıktığı takdirde bu su seviyesi arasında kalan hacim "Kuruda Temel Kazısı" ölçüsüne dahil edilir.Şekil 1, 2, 3, 12 ye bakınız.2- Kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen satteki verimi 0.6 m³ den az olan su içinde yapılan kazı, "1" deki esaslara göre "Kuruda Temel Kazısı" olarak ölçülür.3- Şevli kazı- İdarenin müsaadesi ile müteahhit temel kazısını şevli olarak yapabilir. Ancak, temel çevresinden çıkan düşey düzlemler içerisinde kalan hacim evvelce belirtilen ölçü esaslarına göre hesaplanır; dışarısında kalan hacim ölçüye dahil edilmez.4- Projelerdeki temel boyutları dışında yapılan kazılar, temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple vaki olacak yıkılmalar, kontrol mühendisi tarafından piketaj yapılmadan veya tabiî zemin rölevesi çıkarılmadan yapılan kazılar, iksa kalınlıkları ölçüye dahil edilmez.5- Özel durumlara ait idarece tasdikli temel projeleri ölçüye esas alınacaktır.ÖDEME :Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 14.120 deki > m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.NOT:(1) Müteahhit temel tabanını idarece direktif verilmediği halde tesbit edilen kotun altına indirmiş ise; fazla kazılan hacmi idarenin emredeceği bir malzeme ve dozajdaki bir betonla dolduracak ve fazla kazı ile doldurma işleri ve malzemesi için hiç bir bedel ödenmiyecektir. (2) Muvakkat olarak dere yatağında bırakılmasına müsaade edilen temel kazısı malzemesi veya müteahhidin temel işleri ile ilgili olarak yaptığı toprak yığınları (batardo, sedde vs.) da inşaat bitmeden kaldırılmış olacaktır. Kaldırılmayan malzemenin beher m³ ü için temel kazısı birim fiyatının %10'u kesilecektir. (4) Derivasyon kanallarında, genişliğin 2.5 m. den fazla olduğu (CDEFC) alanına dar derivasyon fiyatı uygulanmaz. Dar derivasyon fiyatı (ABCDA) alanına veya üst genişliği 2.5 m. den az olan derivasyon kazılarına uygulanır.Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
14.022/4-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME (80 cm.DEN BÜYÜK ÇAPTAKİ AĞAÇLARIN KÖKLERİ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.023/A KAZILARA AHŞAP,TAM KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.023/B KAZILARA SIK ARALIKLI,AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.023/C KAZILARA ARALIKLI,AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.100 KÖPRÜ CİVARINDA EL İLE HER CİNS ZEMİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.101 KÖPRÜ CİVARINDA MAKİNA İLE HER CİNS ZEMİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.110 KURUDA DRENAJ,KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMEL KAZIMI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.111 KURUDA KUTU MENFEZ,GİDO MAHMUZ,TAŞDOLGU.. TEMEL KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.112 KURUDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.113 KURUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.120 KURUDA VEYA SU ALT.MENFEZ BÜZÜ VE KANAL.DAR DERİVASYON .. Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.121 SU ALTINDA DRENAJ,KANALİZ.HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.122 SU ALTINDA KUTU MENFEZ,GİDO,MAHMUZ,TAŞ DOLGU TEMELLERİ KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.123 SU ALTINDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.124 HER DERİNLİK VE CİNS ZEMİNDE SU ALTINDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.125 HER DERİNLİK VE CİNS ZEMİNDE,SU ALTINDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.126 HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE,SU ALTINDA KÖP. Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.127 HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE,SU ALTINDA KÖP. Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.024/A MAKİNALI KAZILARDA KAYADAN BAŞKA ZEMİNLERDE SU MÜŞKÜLAT ZAMMI (m=1 için) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.024/B MAKİNALI KAZILARDA KAYADAN BAŞKA ZEMİNLERDE SU MÜŞKÜLAT ZAMMI (m=2 için) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
Sayfa 0.0124 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -