ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 108 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 14.111 - KURUDA KUTU MENFEZ,GİDO MAHMUZ,TAŞDOLGU.. TEMEL KAZILMASI )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 14.111

Tanımı : KURUDA KUTU MENFEZ,GİDO MAHMUZ,TAŞDOLGU.. TEMEL KAZILMASI
Uzun Tanımı : HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA (KUTU MENFEZ,GİDO,MAHMUZ,TAŞ DOLGU VE TAHKİMAT) TEMELLERİNİN KAZILMASI
Birim Fiyat Kitabı : Karayollari Genel Müdürlügü
Açıklaması ( Tarifi) : Poz 14.110 daki esaslar dahilinde yukarıda yazılı çeşitli sanat yapıları temellerinin kuruda kazılması ve kazılardan çıkan malzemenin gerekli kısmının gösterilecek mahallerde kullanılması.BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR :Gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak her derinlik ve genişlikte her cins ve klâstaki temel zemininin ve bu zeminde rastlanacak kütüklerin, kazıkların, eski imalâta ait temellerin ve temel çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü maddelerin kazılması, sökülmesi, temel çukurundan dışarı atılması, vasıtalara yüklenmesi, nihaî ortalama 60 mt. mesafeye kadar taşınması veya tekrar eski yerine konulması, boşaltılması, depo veya imlâ yerinde düzeltilmesi.Her cins kaplama, palplanş veya keson vs. malzeme kullanmak suretiyle iksa ve batardoların; yapılması, yerine konması, çıkarılması, iksa ve batardo projelerinin tanzimi ve idareye tasdik ettirilmesi. Temel çukurundaki motopomp kulanılması gerektirmeyecek miktardaki (Kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen saatteki verimi 0.6 m³ den az olan) suyun boşaltılması, gerekli iskele vs. tesisatın yapılması, işletilmesi ve sökülmesi.Kazı esnasında veya kazı tabanı temele kadar indirildiğinde idarenin isteği üzerine en az 4 metre derinliğe kadar basit boru sondajının yapılması. Aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar " başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işler için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makina, âlât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR :Dolgu veya depoya gidecek beher metreküp temel kazısı malzemesinin nihaî ortalama 60 metreden fazla mesafeye taşınması,Dolguda kullanılacak temel kazısı malzemesine ait "Sulama" ve "Sıkıştırma",Ağaç kesme.ÖLÇÜ :1- Poligon kesitli olmayan temeller için :Yukarıda sayılmış temellerin aşağıda açıklanan esaslara göre hesaplanan m³ cinsinden hacmidir.1.1Temel tabanı yatay, cidarları düşey olan temellerde; temel çevresinden çıkan düşey düzlemlerle tabiî zemin ve temel tabanı veya kazı esnasında su çıktığı takdirde bu su seviyesi arasında kalan hacim "Kuruda Temel Kazısı" ölçüsüne dahil edilir.1.2Kazı tabanı düzeyinde usulüne göre ölçülen satteki verimi 0.6 m³ den az olan su içinde yapılan kazı, "1" deki esaslara göre "Kuruda Temel Kazısı" olarak ölçülür.1.3Şevli kazı- İdarenin müsaadesi ile müteahhit temel kazısını şevli olarak yapabilir. Ancak, temel çevresinden çıkan düşey düzlemler içerisinde kalan hacim evvelce belirtilen ölçü esaslarına göre hesaplanır; dışarısında kalan hacim ölçüye dahil edilmez.1.4Projelerdeki temel boyutları dışında yapılan kazılar, temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple vaki olacak yıkılmalar, kontrol mühendisi tarafından piketaj yapılmadan veya tabiî zemin rölevesi çıkarılmadan yapılan kazılar, iksa kalınlıkları ölçüye dahil edilmez.1.5Özel durumlara ait idarece tasdikli temel projeleri ölçüye esas alınacaktır.2-Poligon kesitli temellerde şekil 5 de gösterildiği gibi ölçüye esas alınır.NOT:1) Müteahhit temel tabanını idarece direktif verilmediği halde tesbit edilen kotun altına indirmiş ise; fazla kazılan hacmi idarenin emredeceği bir malzeme ve dozajdaki bir betonla dolduracak ve fazla kazı ile doldurma işleri ve malzemesi için hiç bir bedel ödenmiyecektir. 2) Muvakkat olarak dere yatağında bırakılmasına müsaade edilen temel kazısı malzemesi veya müteahhidin temel işleri ile ilgili olarak yaptığı toprak yığınlarıda inşaat bitmeden kaldırılmış olacaktır. Kaldırılmayan malzemenin beher m³ ü için temel kazısı birim fiyatının %10'u kesilecektir.(3) Ortalama taşıma uzaklığının 60 m.den fazla olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli :F= 1.25x0.00034 K .^M- 0.00325 KTL/m³ Formülü ile hesaplanarak ödenir.Bu formüldeki (K) ve (M) Poz 07.005/K-1 deki gibidir.(4) Temel kazısı bedelinin %50'si kazının bitiminde, diğer %50'si temel betonu rötret seviyesine kadar döküldükten veya temel kâgiri rötret seviyesine kadar inşa edildikten sonra ödenir.Kazısı, beton dökülecek şekilde tamamlanmamış olan temellerde hiçbir bedel ödenmez.Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
14.022/1-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME (10-30 cm. ÇAPINDAKİ AĞAÇLARIN KÖKLERİ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.022/2-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME ( 30-50 cm. ÇAPINDAKİ AĞAÇLARIN KÖKLERİ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.022/3-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME (50-80 cm. ÇAPINDAKİ AĞAÇLARIN KÖKLERİ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.022/4-K MAKİNA İLE KÖK SÖKME (80 cm.DEN BÜYÜK ÇAPTAKİ AĞAÇLARIN KÖKLERİ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.023/A KAZILARA AHŞAP,TAM KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.023/B KAZILARA SIK ARALIKLI,AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.023/C KAZILARA ARALIKLI,AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.100 KÖPRÜ CİVARINDA EL İLE HER CİNS ZEMİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.101 KÖPRÜ CİVARINDA MAKİNA İLE HER CİNS ZEMİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.110 KURUDA DRENAJ,KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR TEMEL KAZIMI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.111 KURUDA KUTU MENFEZ,GİDO MAHMUZ,TAŞDOLGU.. TEMEL KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.112 KURUDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.113 KURUDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.120 KURUDA VEYA SU ALT.MENFEZ BÜZÜ VE KANAL.DAR DERİVASYON .. Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.121 SU ALTINDA DRENAJ,KANALİZ.HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.122 SU ALTINDA KUTU MENFEZ,GİDO,MAHMUZ,TAŞ DOLGU TEMELLERİ KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.123 SU ALTINDA TABLİYELİ VEYA KEMER MENFEZ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.124 HER DERİNLİK VE CİNS ZEMİNDE SU ALTINDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.125 HER DERİNLİK VE CİNS ZEMİNDE,SU ALTINDA KÖPRÜ TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.126 HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE,SU ALTINDA KÖP. Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
Sayfa 0.0135 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -