ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 113 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
Kanunlar - Yönetmelikler - Şartnameler

Güncellik Kontrol Tarihi : 11-09-2005
Başlık:
AHŞAP İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALIP VE İSKELE:

17.1 - Kalıp tarifi :

Her çeşit beton, betonarme işleri ile kargir kemerlerin projelerindeki biçimde durmasını sağlamak için kullanılan yüzey kaplaması, bu kaplamanın, bağlantı ve tatbiki için kullanılan parçalardan meydana gelen sisteme kalıp denir.

17.2 - Kalıp İskelesi -Tarifi :

Kalıp ve üzerine gelecek yükleri taşıyan makas, kiriş, dikme, payanda, bağlantı, çapraz, dikme tabanı ve yastıkları; kalıpları, indirme tertibatı ve benzeri gibi parçalardan kurulan sisteme iskele denir.

17.3 - Çıplak Beton Kalıp Tarifi :

Görülen yüzleri olduğu gibi  bırakılarak ve istenilen görünüşte yapılacak olan demirli ve demirsiz betonların kalıbıdır.

Bu kalıp dakikada 8000-12000 devirli vibratörün tesirine dayanacak şekilde takviyeli olacak ve kalıp yüzeyinin birleşme yerleri suyu sızdırmayacak nitelikte olacaktır.

17.3.1. Emprenye işlemi, ahşap malzemenin bünyesinde oluşabilecek çürüme ve böcek tahribatı ile yanma, deformasyon ve benzerlerini önlemek amacıyla belirli standartlara göre çeşitli kimyasal maddelerin nüfus ettirilmesidir.

Ahşap malzemenin kullanım yeri ve tasarlanan hizmet türü göz önüne alınarak;

a) Ağaç türü,
b) Emprenye maddesi,
c) Uygulama yöntemi,

Emdirilmesi gereken miktar, Ekteki tabloya göre seçilmelidir. Emprenye maddeleri, üreticisinin özel teknik şartnamesine ve ilgili standardına uygun olarak kullanılmalıdır. Bu teknik şartname kapsamındaki işler için TSE veya TSEK belgesine sahip olması gereken emprenye maddeleri ile TSEK belgesine sahip olan tesislerde emprenye edilmiş olması gereken ahşap malzeme, şantiyede gerekli işaret ve etiketleri tamam olarak bulundurulmalıdır.

Taşıyıcı ahşap yapı malzemesi, ahşap kazıklar ve idarece öngörüldüğü taktirde diğer ahşap malzeme emprenye edilmelidir. Emprenye edilecek malzeme, mümkün olduğu kadar son kullanım boyutlarında seçilmiş kesme – biçme – delme işlemleri tamamlanmış olmalıdır.

Emprenye edilmiş malzemenin sonradan kesilen, delinen yerlerine, ilk uygulanan emprenye maddesi ile uyumlu emprenye maddesi fırça ile sürülmelidir.

Direk, kazık v.b. malzemenin emprenyesinde kullanılabilen Kreozot kokusu, yağlı yapısı ve uyguladıktan sonra ağaç malzeme yüzeyinde akmalar meydana getirildiği için kapalı yaşama hacimlerinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Ahşap Cinsine Göre Emprenye Yöntemleri

 

Emprenye Maddesi ve Yöntemi

Ahşap Malzeme

Cinsi

Ağaç Cinsi

Kreozot

(Vakum Basınç) Kg/m3

Suda Çözünen E.M. (Vakum Basınç) Kg/m3

Organik Solv. Çözünen E.M. (Çift Vakum) Lt/m3

Sürekli Islak Zeminle Temas Halinde

Kazıklar, Tahkimat Duvarları, Su Basman Seviyesi altında kullanılan her türlü ahşap

 

(100)

CCA (10,5)

CBC (14,0)

K

 

Ahır ve Çiftlik Yapıları

 

K

CCA (12,0)

K

Zaman Zaman Islanan

Bina içinde Kiriş, Makas vb.

 

K

CCA (6)

CBC (8)

(24)

 

 

Çam

(100)

CCA (6)

CBC (8)

(24)x

 

Bina Dışında Kalkan Duvarı, Saçak altı vb.

Göknar, Ladin, Sert Ağaçlar

(100)

CSA (6)

(24)x

 

 

Çam

K

CCA (6)

CBC (8)

(24)

 

Doğramalar, Cephe Kaplamaları

Göknar, Lain, Sert Ağaçlar

K

CSA (6)

CBC (8)

(24)Açıklamalar:

E.M. : Emprenye maddesi
K :Kullanılmaz
CCA :Bakır / Krom / Arsenik Tuzları
CBC :Bakır / Bor / Krom Tuzları
X :Emprenye işlemi 2 atmosfer basınç altında yapılmalıdır.

17.13.2. Ahşap malzemenin emprenyesi ile ilgili standartları :

TS – 343 Ahşap koruma ( Terimler ve tanımlar )
TS – 344 Ahşap koruma genel kuralları,
TS – 345 Ahşap emprenye maddeleri etkilerinin muayene metotları
TS – 788 Ahşap koruma emprenye maddeleri
TS – 4329 Krozet ( Ahşap malzemenin emprenyesinde kullanılan),
TS – 4392 Ahşap koruma kuralları su soğutma kulelerinde kullanılan çam kerestesini kreozot ve tuzlarla emprenyesi,
TS – 4394 Ahşap koruma kuralları, çift, kazık, direklerin kreozotla ve tuzlarla emprenyesi,
TS – 4864 Ahşap koruma kuralları ağaç tel direklerin kreozotla emprenye edilmesi,
TS – 5561 Ahşap koruma – emprenyeli ahşaptan kimyevi deneyler için laboratuvar deneyleri için örnek alma metotları,
TS – 5562 Ahşap koruma – yağlı emprenye maddeleri ile işlem görmüş ahşapta emprenye maddeleri miktarının tayini
TS – 5724 Ahşap koruma – suda çözünen emprenye maddelerinde ve emprenye edilmiş ahşapta Bor, Bakır, Krom ve Arsenik miktarı tayini – Volumetrik metod.

17.4 - Kalıp ve İskele :

Beton, betonarme ve kargir inşaatın kalıp ve iskeleleri projelerine uygun olarak yapılacaktır.

Projelerine göre yapılan bütün kalıp ve iskeleler beton veya kargir inşaata başlamadan evvel görülüp uygunluğu kabul edildikten sonra bekletilmeden inşaata başlanacaktır.

İskele çelik veya ahşap olabilir. Ahşap olarak yapıldığı takdirde, kalıp ve iskeleler; dönük çatlaklı, çıkar budaklı, kesit değişikliği olmayan sağlam ve düzgün çıralı çam veya 2. sınıf çam kereste mukavemetinden az olmayan diğer cins (kavak ve benzeri hariç) keresteden imal edilecektir. (Kavak ve benzeri kereste), ancak özel ve teknik şartnamede belirtilmek şartıyla kullanılabilecektir.

İskele keresteleri genellikle dört köşe kesitte olacaktır. Dikmelerin yuvarlak kesitte olmasında bir sakınca yoktur.

Kalıp ve iskele hesaplarında taze betonun yoğunluğu 2400 kg/m³ olarak alınacaktır. Kalıp ve iskele, üzerinde taşınması muhtemel bütün yüklere, gayri kabili tecviz bir deformasyona uğramadan hesap ve inşa edilecektir.

17.8 - Ahşap Çatılar :

Çatı yapıların üstünü örten ve dış etkilerden koruyan sistemdir. Üzerine etki yapan kar, rüzgâr gibi yapı kısımlarına nakleden çatılarda özel şartnamesinde daha yüksek nitelikte kereste kullanılması kaydı yok ise ikinci sınıf kereste kullanılacaktır.

17.9 - Çatı Elemanlarının Nitelikleri :

Latalar : Kesit boyutları en az 30 mm. x 50 mm. olacaktır. Mertekler üzerine, çatı saçak hattına paralel olarak çivilerle tutturulacaktır.

Kaplama tahtaları : Aralıksız olarak çakılacaktır. Tahtaların kalınlığı en az 18 mm. olacak, tahtalar çatı saçak hattına paralel çakılacaktır. Çatılara iklime ve örtü malzemesi cinsine göre meyil verilir.

Mertekler : Aks aralıkları genellikle 0,50 m. den olmaz. Kaymalarını önlemek için aşıklara oturdukları noktalarda çivilere tutturulacaktır.

Aşıklar :
İstinat ettikleri yerlere tespit edilmelidir. Kaymaya engel olmak için takoz ve köşebentlerle inşai tedbir alınmalıdır. Aşık kesitlerinin büyümemesi ve sehime engel olunması için yapandalar kullanılmalıdır.

Makaslar : Yapımı ek ve düğüm noktalarının teşkili itinalı olarak metot ve kurallara göre yapılacaktır. Seri olarak yapılmasına geçmeden önce yerde yapılacak şablona göre alıştırılacaktır. Daha sonra monte edilecektir. Rüzgar etkisini önlemek üzere gerekli hallerde kontrvatmanlar teşkil edecektir. Kalıp ve iskelelerde kullanılan ve evsafını kaybetmeyen kerestelerin oturtma çatılarda kullanılması mümkündür.

17.10 - Ahşap Doğrama :

17.10.a) Ağaç Cinsleri :

Doğramada kullanılacak ağaçlar: Sert ağaçlar ve sert olmayan ağaçlar.

Sert ağaçlar : Meşe, kayın, gürgen, kestane, ceviz ve benzeri kesif bünyeli mekanik tesirlere fazla dayanıklı olan ağaçlardır.

Sert olmayan ağaçlar : Çam, köknar, ladin, sedir, kızılağaç ve benzeri olanlardır.

17.10.b) Aranılacak Vasıflar :

Mümkün olduğu kadar budak, büyük ve zincirleme reçine kesesi, büyük ve uzun arka yüzeye geçen çatlak, burukluk, her nev'i çürükler, % 20 den fazla rutubet bulunmayacaktır.

17.10.c) Tolerans Sınırları :

Malzemede: Aşağıda belirtilen sınırlara kadar kusurları cevaz verilecektir.

Budak : Ahşap parçaların birleşim yerlerinde hiç bir budak bulunmayacaktır. Ancak diğer yerlerde kesitin 1 /5 ini ve 30 mm. yi geçmeyen (Büyük çapı) çaptaki sağlam budaklara cevaz verilecektir. Budağı çıkan kereste kullanılmayacaktır. Tamir edilen budaklar için de, yukarıdaki şartlar cari olup kapı, kepenk, pencere camekan panjurlarda metre tulde en çok iki budak boşluğu bulunacaktır. Tamir edilen budaklarda esas parçanın lifleriyle, eklenecek parçaların lifleri aynı doğrultuda olacaktır.

Reçine keseleri ve çatlaklar, en çok 5 mm. genişlikte ve 50 mm. Uzunlukta reçine keseleri ile, aynı boyutlarda ve diğer yüzeye geçmeyen çatlaklıklar, usulüne göre tamir edilmeleri halinde kabul edilip alınmalıdır.

Kusurların toplanması: Yukarıdaki şartlar baki kalmak üzere, kapı kepenk, pencere, camekan ve panjurlarda kullanılacak kerestenin metre tulünde en çok üç hata kabul edilir.

Ahşap, doğrama, imalatında aranılacak vasıflar; imalatın cinsine kullanılacağı yerlere ve şartlara göre aşağıdaki hususlara riayet edilecektir:

17.10.d) Malzemesi :

Doğramanın kullanılacağı yerin özelliğine göre seçilecektir.

Dış hava etkileriyle devamlı şekilde karşı karşıya kalacak olan, yaza binaların giriş kapılarında olduğu gibi şiddetli çarpmalara ve kuvvetli aşınma tesirlerine maruz yerlerde imkan nispetinde sert ağaçlar tercih edilecektir.

Yukarıdaki tesirlere maruz kalmakla beraber geçici veya önemsiz işlerde sert ağaç kullanılmayacaktır. Çekmece yanları, kızak çıtaları ahşap parke ve parke süpürgeleri gibi imalat sert ağaçtan yapılacaktır.

17.10.d/1 Dış hava etkilerine ve şiddetli çarpma, aşınma gibi fazlaca aşınmaya maruz kalmayan yerlerde sert ağaç dışındaki kereste kullanılacaktır.

17.10.d/2 Dış kapı ve pencerelere kepenk ve panjurlarda sert ağaç şartı koşulmadığı takdirde çıralı çam kullanılacaktır.

17.10.d/3 İç kapı pencere ve camekânlarda sert olmayan kereste tercih edilecektir.

17.10.d/4 Ahşap doğramada kullanılacak malzeme yukarıda 1 nci maddedeki malzeme şartlarına uygun olacaktır.

17.10.d/5 Doğrama yapılırken mümkün olduğu kadar eksiksiz parçalar kullanılacaktır. Ancak budak, reçine kesesi, çatlaklık çürük gibi kusurlu kısımlarını çıkararak usulüne göre tamir edilmesi lazımdır.

Camekan kapı pencere ve panjurlar jaluziler tafsilat resimlerine uygun olarak imal edilecektir. Bütün aksam birbirine uygun, tutkallı ve ağaç çivi ile tutturulacaktır. Madeni çivi ile ve vida kullanılmayacaktır. Ancak menteşe ispanyolet kilit, vasistas kol sustası ve kilit kol aynalarında köşebentlerde vida kullanılacaktır.

Bütün profiller 45 derece ile geçme ve lambalı olacaktır. Kapı tablaları Iamba ve kinişli olacak, köşelerde hiç bir aralık görülmeyecek. Bütün satıhlar iyice rendelenmiş ve zımparalanmış olacaktır.

Başka bir kayıt ve tafsilat bulunmadığı takdirde, genellikle bir tuğla kalınlığına kadar olan duvarlarda sade söveli kapıların, kalınlığı 5 cm. olan kasası, 3 cm. kalınlığında ve 10 cm. genişliğindeki profilli pervazı havi olacaktır. Kanat kalınlığı 5 cm. olacak tablalı yapıldığında; masif ise en az temizi 2,5 cm. kontrplak ise en çok 8 mm. kalınlığında olacaktır. Başlık ve serenlerin başı en az 2 cm. olacaktır.

Daha geniş duvarlarda, diş yapılmadığı takdirde kasalar kapı kanatları gibi çerçeveli ve tablalı veya düz olacaktır.

Kargir kısımlara temas edecek bütün ahşap kısımlar, katran veya karbolineum ile kaplanacaktır.

Tek veya çift kanatlı pencerelerin temizi 4,5 cm. kalınlığında, pervaz, kasa, alt tablo, kayıtları havi olacak, panjur takılacaksa bu işe ait özel aksamı da ihtiva edecektir.

Işık alması lâzım gelen koridor ve holdeki yapılar camlı olacak.

Bina içerisindeki kapı, pencere, camekanlardaki camlar vida ve profilli çıtalarla tutturulacaktır. Çarpma kapılarda genellikle camlı olacak ve birbirine çarpan serenlerin 5 cm. lik kısmı sert ağaçtan takviyeli yapılacaktır.

Her iki tarafı düz kontrplak kapıların çerçevelerinin kalınlığı temizi 4,5 cm. olacak dolgu kısmı 5 x 8 lik kayıtlar üzerine 5 mm. kontrplak yapıştırılacaktır.

Jaluziler : Budaksız, reçinesiz, sert ağaçtan olacak, çubuklar en az 12 mm. kalınlığında güzelce temizlenmiş, perdah ve zımparalanmış olacaktır. Bu çubuklar birbirine çelik şerit ve çivilerle raptedilecektir.

Bu çubuklarla bir mihver etrafına sarılır ve (U) demirleri içinden kayan bir stor teşkil edilecektir. Jaluzi sandığı, menteşeli iç kapağı bilcümle demir, sarı madeni rabit aksamı hız şeritleri, makarayı haiz olacaktır.

Jaluziler gayet iyi ve kolaylıkla işler ve bir el ile kullanılır şekilde yapılmış olacaktır. İyi kapanmayan kapı, pencerelerin, kol, kilit, ayna menteşe, kilit ağızları, ispanyolet, vasistas susta ve kolları numunelerine uygun olacak, kabul edildikten sonra yerlerine takılacaktır.

Kapı ve pencerelere tel sineklik istenildiği takdirde, bunlar çerçeveleri en az 3 x 4 cm. ebadında açılır kapanır şekilde imal edilmiş olacaktır. Teller gayet gergin olacak ve çıta ile çerçeveye tespit edilecektir.

Çift pencere yapıldığı takdirde, iki cam arasındaki boşluk 10 cm. den fazla ve eksik olmayacaktır.

Birbirine mutabık olan pencerelerin de cam aralarındaki boşluk 3 cm. den az olmayacaktır.

Ahşap gerilmeleri aşağıdaki kıymetlerden fazla olmamak üzere proje tanzim edilecektir.

Elyaf istikametinde basınç

60 kg/cm²

Eğilme

80 kg/cm²

Elyafa dik istikamette basınç

15 kg/cm²

Elyaf istikametinde kesme

6 kg/cm²

İdarece gerekli görülen inşatta, iskelenin maruz kalacağı yükler altındaki deformasyonu ile, iskele alındıktan sonra yapının kendi ağırlığındaki deformasyonu nazarı itibara alınarak iskeleye ters sehim (Sülfosman) verilecek ve projede gösterilecektir.

Beton dökülmeden veya beton dökümü esnasında iskelede vuku bulacak ufak çöküntüleri düzeltmek, kalıp ve iskelenin sökülmesi sırasında sarsıntı ve zararlı gerilmeleri önlemek için işin ehemmiyetine göre gerekli yerlere verenler, sert ağaçtan kamalar, kum kutuları, vidalar gibi ayarlayıcı ve indirici tertibatlar konulacaktır.

Kurulan kalıp iskelenin şekli değiştirilmesine sebep olabilecek sarsıntılı hareket ve üzerine ilave yükleme yapılmayacaktır.

İskelenin istinat ettiği zemin dayanıklı olmazsa idarece gerekli görülen tertibat, alınacaktır. (Kazık, beton vs. gibi)

Kalıp ve iskele söküldükten sonra iskele altına çakılan kazıklar çıkarılarak veya kazık başları zemin seviyesinden veya en düşük su seviyesinden 0,50 m. aşağıda kalmak üzere kesilecektir.

Makas, kafes, kiriş ve bunlar gibi önemli iskelelerde kullanılacak parçalar, yerde çizilen tam ölçüde resimlere göre kesilerek, bütün teferruatı tam olmak üzere hazırlandıktan sonra yerine konulacaktır.

Ahşap kalıpları, araları açılıp harcı akıtmayacak, çarpılmayacak, projesindeki şekil ve ölçülere tamamen uygun bir beton kitlesi elde edilebilecek tarzda sıhhatli yapılmış ve takviye edilmiş olacaktır.

Toprak ve sair malzeme ile örtülmeyecek olan betonların bir yüzdeki kalıp tahtaları mutlak surette eşit kalınlıkta olacaktır.

Kalıp yüzünde kullanılacak tahtaların kalınlığı, temizi 2 cm. den az olmayacaktır. Bu şartla tahtaların kalınlıkları mukavemet hesaplarına göre tayin edilecektir.

Dış tesirlere, darbelere maruz betonlarda sivri köşe ve hatlara mani olmak için bu kısımlarda kalıplar çıta ile beslenecektir. Girinti ve çıkıntı yerlerin kalıpları kolayca alınabilecek şekilde yapılacaktır.

Kalıp cidarlarını birbirine bağlamak için kullanılan madeni gergiler, beton yüzünden en az 5 mm. içerden betona zarar vermeden kesilecek tarzda yapılacaktır. Gergilerin ebadı, boşluklar çok küçük olacak şekilde tayin edilecek ve bu boşluklar çimentodan harç ile doldurulacak; sıvasız görünen yüzlerin, betonda ayrı renkte gözükmemesi temin edilecektir.

Beton dökülmeden önce kalıp yüzleri süpürülecek, temizlenecek ve su ile ısıtılmış olacak icabı halinde yağlanacaktır.

Beton dökülmeden veya döküldüğü esnada kalıplarda herhangi bir hata ve arıza görülürse bu hata ve arıza giderilinceye kadar iş durdurulacaktır.

Kullanmadan mütevellit evsaf ve şeklini kaybeden eski tahtalar tekrar kalıp işinde kullanılmayacaktır.

Dar duvar ya da kolon gibi içine girilmesi imkansız olan kalıpların içini temizleyebilmek için bunların alt tahtaları bidayette gevşek bırakılacaktır.

17.5 - Çıplak Beton Kalıbı :

Genellikle çıplak beton - betonarme kalıpları için özelliğine göre düzenlenecek kalıp projesine uygun olarak yapılacaktır.

Çıplak beton kalıplarda kullanılacak kereste; normal beton inşaat kalıplarında kullanılacak keresteye nazaran daha vasıflı ve birinci sınıf keresteden olacaktır. Kalıp yüzeyleri en çok 0,50 x 2.00 m. ölçüsünde yapılan panoların birleşmesiyle teşkil edilir.

Panolar; yan yana getirilen tahtaların içinden (genişliğine) bulonlarla bağlanır. Kalıp yüzeylerinde kullanılacak tahtaların ince olmaları ve içlerinden bulon geçirilerek birleştirilmeleri mümkün olmayan hallerde çivi kullanılacaktır. Ancak kullanılacak çivi başlarının beton yüzeyinde iz bırakmaları istenilmediği takdirde buna dikkat edilecektir.

Çıplak betonun iki taraf yüzeyindeki kalıpların karşılıklı bağlanmaları için yüzeyin muayyen yerlerinde açılacak deliklerden geçirilerek ağızlarına plâstik başlık konulmuş galvanizli boruların içinden sokulan bulonlar kullanılır.

Çıplak beton kalıplarının dakikada 8000-12000 devirli vibratörün tesirine dayanacak şekilde takviyeli kalıp içine dökülecek betonun suyunu sızdırmayacak kadar sıkıştırılmış olması şarttır.

Bu şartın yerine getirilmesi için yüzeylere lamba zıvanalı olarak veya tahtaların ek yerlerine plâstik madde konularak birleştirilmeleri sağlanacaktır.

Kalıp yüzeyi lamba zıvanalı olarak birleştirilen kalıplarda tahta kalınlığı 3 cm. den, kalıp yüzeyi tahtaların ek yerlerine plastik madde konularak yapılan kalıplarda tahta kalınlığı 2,5 cm. den az olmayacaktır. Tahta genişlikleri 8-10 cm. olacaktır.

Kontrplak ve benzeri malzeme ile yapılacak kalıplarda 1 cm. den az kalınlıkta kontrplak levha kullanılmaz.

Kalıp yüzeyleri betonarme demiri döşenmeden ve beton dökülmeden 2 - 3 gün evvel yağlanmalıdır. Betondan çıkarılan kalıpların müteakip betonlarda kullanılması halinde bu kalıpların muayene edilerek şekil değiştirenlerin kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

17.6 - Dişli döşeme kalıpları : (Ahşap ve Saç Kullanarak)

0.40 m. ile 0.90 m. aralıkta 0.20 - 0.30 m. yükseklikte boşluk temin edecek şekilde bükülmüş saçların dış genişliğine uygun kesitteki kadronlara bağlanması suretiyle kalıp yapılır. Bu kalıplarda kullanılacak saçların kalınlığı 1 - 1,5 mm. olacaktır.

Hesap sonucu : Dış kenarları gusseli olması veya dış aralıkları sacın dayanacağı açıklıktan fazla olduğunda veya alt yüzeyi kapanmayacak ve diş kenarlarına şekil verilmesi suretiyle yapılacak dişli döşeme kalıpları tamamen ağaçtan yapılır. Bu kalıplarda tahta kalınlığı (temizi) en az 2 cm. olacaktır.

17.7 - Ahşap Karkas :

Ahşap; karkas yapılarda karkası, meydana getiren ahşap elemanlar projelerine göre yapılacaktır. Kereste kesitleri ve düğüm noktalarının teşkili detaylara uygun olacaktır.

Açıklığı ve yüksekliği 4 metreden fazla olan, ya da itina isteyen karkaslarda dikey ve yatay ana elemanların düğüm noktaları her iki taraftan demir levha ve rondelalarla takviye edilerek bulonlarla bağlanacaktır. Gerekli hallerde her parçada yalnız bir yerde ek yapılmasına müsaade edilebilir. Karkas inşaatta dikmeler, kirişler, boylamalar, payandalar (8 cm. x 10 cm.) pencere kapı boşluklarında kullanılacak elemanlar (5 cm. x 10 cm.) den düşük kesitte olmayacaktır. Karkasın temel ve diğer kargir kısımlarla bağlantıları kârgire tespit edilmiş saptamalarla sağlanacaktır.

17.11 - Ahşap Tavan :

17.11.a -
Tavanlarda çıralı veya beyaz çam kullanılacaktır. Tavanlık keresteler elyaflarına paralel biçilmiş olacak; metre tulde en çok 1 adet budak bulunacak, budakların kutru 3 cm.den büyük olmayacaktır. Tahtalar, düzgün, keskin köşeli, yüzleri pürüzsüz olacak, bindirme yerleri muntazam açılmış olacaktır. Eğri(yesari), çarpık, iki tarafa geçmiş çatlak, kavramış, çürümüş oyuk, delik, yarılmış olmayacaktır.

17.11.b - Tavanlarda kullanılacak kereste, temizi 2,5 cm. kalınlığında ve en çok 20 cm. eninde, bir yüzü ve iki yanı rendelenmiş, yarım kalınlık bindirme dişleri açılmış (İstenildiğinde ortalarına veya bir kenarına kordon çekilmiş) olacaktır.

Pasalı Tavanlarda : Tahtalar aralıksız olarak yan yana çakılacak ve birleşme yerlerine projesinde gösterilen profilde pasalar konacaktır. Pasalar her yerde aynı profil ve genişlikte muntazam olarak yapılacak ve düzgün bir şekilde çakılacaktır.

Bindirme Tavanlarda : Tahtalar bindirmeli olarak aralıksız çakılacaktır.

Tavan tahtası, koltuk silmesi ve istenilen yerlerde; altı arasına çıkma kapaklan ile komple olarak tafsilat projesindeki şekillere uygun olarak yapılacaktır. Tahtalar, zar, pasalar, silmeler gayet düzgün, aralıksız, muntazam ve her yerde aynı ebatta olacaktır.

Çatı arasına çıkma kapağı : İyi itinalı, kolay açılıp, kapanır şekilde, temiz bir işçilikle yapılmış olacaktır.

Tavan tahtaları : Hesap neticesinde çıkacak ebatlara göre, çıtalı çam kerestesinden kirişlere çıkılacaktır.

17.12 - Ahşap Döşeme :

17.12.a -
Malzeme tavanlarda belirtildiği gibi olacaktır.

17.12.b - Beton Döşeme Üzerine : Karşılıklı iki duvar arasına, iki baş ve bir de ortalarına küçük parçalardan kirişleme konulmak suretiyle 5 x 8 cm. lik çıralı kadronlar 50 cm. aks aralıkla yapılacaktır.

Ahşap kirişli döşeme : Kirişler çıralı çamdan hesabın vereceği ebada göre yapılacaktır. Kirişlerin mesnet tulleri en az kiriş irtifaının 2 misli olacak, ancak; istinat ettikleri duvar kalınlığı kiriş irtifaının 2 katından az ise duvar kalınlığı kabul edilecektir.

Gerek beton döşeme ve gerekse serbest açıklı kirişler üzerine; bir yüzü ve iki yanı rendelenmiş, temizi 2,5 cm. kalınlık ve en çok 12 cm. genişlikte bindirmeli tahtalar, sıkıştırılmak ve başlan gizli olarak çivi ile, kadron veya kirişlere çakılacaktır.

Döşeme yüzeyleri gayet düzgün, muntazam bir satıh teşkil edecek, ondülesiz, kabarıksız olacak, tahtaların yüksekliği birbirinden farklı olmayacaktır. Parçalar tahtalar ancak döşeme kenarlarında kullanılacaktır.

Aralıkları açılmış tahtalar sökülerek, yeniden yenileriyle döşenecektir.

Duvarlara tespit edilecek 5x5 cm. lik kırlangıç kuyruğu şeklindeki takozlara, döşeme tahtası kalınlığında, bir yüzü ve iki yanı rendelenmiş döşeme kerestesinden tahtalar tamamen istinat edecek şekilde süpürgelik yapılacaktır.

17.13 - Parke Döşeme :

17.13.a
- Parke olarak kullanılacak kereste, hususi şartnamesinde belirtilen sert ağaçtan olacaktır. Parkeler köşeleri keskin, yüzleri pürüzsüz ve daima elyaf istikametinde dik ve paralel olarak biçilmiş ve aynı kalınlıkta olacaktır.

Aynı sert ağaçtan imal edilmiş parkelerde, bariz bir renk farkı olmayacak, eğri, çarpık, çatlak, yarık, budaklı olmayacak ve zıvanaları iyi açılmış olacak, birbirine uymayan parkeler kabul edilmeyecektir.

17.13.b - Genellikle döşemeler iki türlüdür.

b.1 - Doğrudan doğruya mevcut beton döşeme üzerine yapıştırmak.
b.2 - Mevcut döşeme üzerine ortaları dolgu malzemesiyle doldurulmuş, ızgaralı, ahşap döşemeye çakılmak.

Evvela ortalama 3 cm. kalınlığında 200 kg. çimento dozlu, gayet düzgün dalgasız bir tesviye betonu yapılacaktır. Bunun üzerine parkeler, projesinde gösterilen şekilde, itina ile, birbirine tamamen bitişik, aralıksız, dalgasız, kabarıksız, gayet düzgün ve tesviyesinde, ya özel tutkallı ya da sıcak asfalt üzerine bastırılmak suretiyle yapıştırılarak döşenecektir.

Mevcut döşeme üzerine; 8 cm. kalınlıkta (yerine göre 3 mm.'lik) kum ya da öğütülmüş kömür cürufu serilerek tesviye edilecektir.

Bu tabaka içersinde, aks aralıkları en çok 60 cm. olmak üzere, birbirine iyice bağlanmış ittihat ettirilmiş 5 x 8 cm. ebadındaki çıralı ahşap kadrolar (8 cm.si üst yüze gelmek suretiyle) yerleştirilecektir.

5 x 8 cm.'lik kadronlar üzerine : Kalınlığı 2,5 cm. genişliği en çok 12 cm. olan üst ve iki yanı rendelenmiş, altı rendesiz II. sınıf kuru çam kerestesinden aralıksız bir ahşap döşeme yapılacaktır.

Parkeler : Gayet düzgün, kabarıksız, dalgasız, tesviyesinde olmak üzere iyice sıkıştırılarak lamba kısımlarında galvanizli çivi ile, ahşap döşemeye çakılacaktır.

Parke döşemeler : Pislikten, sıva, boya ve sair kir ve lekelerden korunacak, temizlenecektir.

Araları 2 mm. açılmış kabarmış, dalgalanmış, çatlamış, yarılmış parkeler sökülerek yeniden yenileri döşenecektir.

Parke döşeme hiç bir zaman ve hiçbir tekilde su ile yıkanmayacak, hatta ıslatılmayacaktır.

Döşeme ile duvarların birleştiği kısma, alt tarafı parke döşemeye iyice boşluksuz, aralıksız oturacak şekilde, parke cinsi sert ağaçtan süpürgelik yapılacaktır.

İstenildiğinde, döşemenin duvarlara yakın kısımlarına bir veya birkaç sıra parkeden düz bir bordür yapılacaktır. (Projesine göre)

Parkeler tamamlandıktan sonra, kesin kabule bir kaç gün kala, süpürülüp, temizlenecek, icabında sistirelenecek ve hususi şartnamesinde belirtilen cila ile cilalanacaktır.


Başlık Ara
En Çok Okunan 10
Taşıma Genel Şartnamesi
Kazı İşleri Genel Teknik Şa...
Tuğla, Kiremit, Briket, Bet...
Ahşap İşleri Genel Teknik Ş...
Agrega, Taş, Harç Ve Kargir...
Sıva Genel Teknik Şartnames...
3030 Sayılı Kanun Kapsamı D...
Binaların Yangından Korunma...
Yapım İşleri Muayene Ve Kab...
3030 Sayılı Kanun Kapsamı D...
Açıklamalar
Yönetmelik nedir?
Şartname nedir?
Tüzük nedir?
Listeler
Kanunlar
Yönetmelikler
Şartnameler
Tümü...
Sayfa 0.0858 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -