ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 106 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 16.068/K - KÖPRÜLERDE 60 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (0-16 m) )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 16.068/K

Tanımı : KÖPRÜLERDE 60 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (0-16 m)
Uzun Tanımı : KÖPRÜLERDE 60 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (0-16 m (16 m DAHİL) BOYDAKİ KAZIKLAR İÇİN)
Birim Fiyat Kitabı : Karayollari Genel Müdürlügü
Açıklaması ( Tarifi) : Y.F.Ş.nin64 kısmındaki esaslar dahilinde projesine ve İdarece verilecek talimata uygun olarak, 0-16 m. derinlikte (16 m. dahil), her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında yerinde dökme beton kazık yapılmasıBİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR :Gerekli makine ve teçhizatın temini, işbaşına getirilmesi, işletilmesi, fore kazık makinelerinin su içinde veya dışında çalışması için platformun hazırlanması, gerekli iskelenin yapılması, kuruda veya su altında, her cins ve klastaki zeminin, çelik keson kullanılarak kazılması, sökülmesi, vasıtalara yükmenmesi, nihai ortalama 60 m. mesafeyekadar taşınması, boşaltılması, depo veya imla yerinde düzeltilmesi, lüzumu halinde veya projesi gereği taşıyıcı sağlam kaya tabakası içinde asgari 0,75 m. derinliğe inilmesi, foraj esnasında istenilen kazık zemininden numunelerin alınması ve muhafazası, her cins çelik keson için gerekli malzemelerin işbaşında temini, kesonun imali kaynak yapılması, kesilmesi, diş açılması vidalanması, kazı beton için gerekli suyun işbaşında temini ve depolanmasıkum, kırmataş, çakıl v.s. agreganın ; ocak veya derelerden çıkarılması, depolanması, boşaltılması, tartılarık veya idarece izin verilmesi halinde hacmen ölçülerek, gereken miktardaki su ve çimento ile birlikte betoniyere verilmesi, çelik keson içinde kuruda veya su aldında betonun dökülmesi ve beton dökerken betonarme demirlerinin yerinden oynamaması için gereken tedbirlerin alınması, idarenin izni ile colcrete sistemi ile beton dökülmesinde; kazı yapılan kazığın içinin yıkanması, iskandil ve enjeksiyon borularının yerleştirilmesi, idarece uygun görülen granülometrideki agreganın (kırma taş veya çakıl ) kazık içine doldurulması, colcrete beton için uygun harcın hazırlanması, enjeksiyonun yapılması, idarece istenen derinlikte kazık uçlarının kırılması ve yeniden betonlanması, betonun kürü, sertleşinceye kadar soğuktan ve sıcaktan korunması, beton numuneleri üzerinde gerekli deneylerin ve inşaatta yükleme deneylerinin yapılması, su içinde çalışma güçlüğü, inşaat yerindeki yüklemeler, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar yerinde dökme kazık yapılması için, aşağıda > başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması içinlüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alat ve edevat masraflarıile müteahhit karı ve genel masraflar.BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR :İnşaat bünyesine giren çimento ve demir bedelleri, demir işçiliği, çimento, demir, kum ve çakılın işbaşına taşınması, çimento ve demirin yüklenmesi, boşaltılması ve muhafazası, kum ve çakılın yıkanması, foraj kazısının nihaiortalama 60 m. den fazla mesafeye taşınması.ÖLÇÜ :Yerinde dökme beton kazıkların, kuruda ise tabii zeminden, su içerisinde ise inşaat sırasında tespit edilecek su seviyesine50 cm ilave edilerek bulunacak kottan itibaren, kazığın zemin içindeki ucuna kadar, soğan başı yaptırılıyorsa soğan başının üstüne kadar olan metre cinsinden boyudur.NOT:(1) Bu birim fiyat yalnız köprülerde uygulanır.(2) Yerinde dökme beton kazıkların yerlerinin kazısı esnasında taşıyıcı sağlam kayayarastlanması halinde, kazı işi durdurularak İdareye bilgi verilecektir. İdarenin lüzum ve zaruret görmesi veya projesi gereği kazının sağlam kaya dahilinde yapılması gerektiği hallerde kazıya, 0,75 m. den fazla taşıyıcı sağlam kaya dahilinde devam edilebilmesi için idarenin yazılı izni şarttır. Ancak, bu durumda kazığın sağlam kaya içindeki kısmının 0,75 m. den fazlası için, bu birim fiyat %40 zamlı olarak uygulanır. (3) Yerinde dökme beton kazıkların tabi zemin veya su seviyesinin 50 cm. üstünden itibaren mesnet bandına kadar olan kısımlarının (kolonların betonarme betonları ile mesnet bantları, perdeler, ricatlar, tabliye vs. demirli ve demirsiz betonların imali, yerine konulması ) ölçü ve ödemeleri İlgili poza ait birim fiyatları üzerinden yapılır.Yerinde dökme beton kazıkların tabii zemin veya su seviyesinin 50 cm. üstü ile grup kazıkları temel betonu alt kotu arasnda yapılan o çapa ait foraj kazısı, fore kazık kazısı olarak ödenir.Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
15.146/K MAKİNA İLE YÜKLEME,BOŞALTMA VE FİGÜRE (KUM,ÇAKIL,KİL,K.TAŞ,TÜVEN.,STAB.VB. MALZEME) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.147/K EL İLE YÜKLEME,BOŞALTMA VE FİGÜRE (MOLOZ TAŞ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.148/K MAKİNA İLE YÜKLEME,BOŞALTMA VE FİGÜRE (MOLOZ TAŞ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.151/K FİGÜRE (08.021/K VE 08.024/K DAKİ MOLOZ TAŞ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.150/K FİGÜRE (KUM,ÇAKIL,KİL,K.TAŞ,TÜV.STABİLİZE VB.MALZEMESİ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
08.002/1-K MAKİNA İLE KİL VB. BAĞLAYICI MALZEMENİN TEMİNİ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
08.007/K EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.200 TİP II SERVİS YOLU (HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.002/K HER DOZDA DEMİRSİZ BETON Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.023/K HER DOZDA DEMİRLİ BETON Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.068/K KÖPRÜLERDE 60 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (0-16 m) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.069/K KÖPRÜLERDE 60 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (16-24 m) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.070/K KÖPRÜLERDE 60 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (24-32 m) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.071/K KÖPRÜLERDE 80 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (0-16 m) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.072/K KÖPRÜLERDE 80 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (16-24 m) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.073/K KÖPRÜLERDE 80 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (24-32 m) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.074/K KÖPRÜLERDE 100 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (0-16 m) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.075/K KÖPRÜLERDE 100 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (16-24 m) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.076/K KÖPRÜLERDE 100 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (24-32 m) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
16.077/K KÖPRÜLERDE 120 cm İÇ ÇAPINDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (0-16 m) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
Sayfa 0.0122 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -