ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 106 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 15.023-A - BULDOZERLE (YARMADA-YAN ARİYETTE) ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 15.023-A

Tanımı : BULDOZERLE (YARMADA-YAN ARİYETTE) ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI
Uzun Tanımı : BULDOZERLE (YARMADA VE YAN ARİYETTE) ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI.
Birim Fiyat Kitabı : Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları
Açıklaması ( Tarifi) : Şartnamenin ilgili kısımları ile Poz 2200/D'deki esaslar ve şartlar dahilinde buldozerle (yarmada ve yan ariyette) çoksert kayanın kazılması ve kullanılması; m3 fiyatı:ÖLÇÜ:Yukarıda sayılan malzemelerin; kazılmadan önce yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile elde edilen metreküp cinsinden hacmidir. Dolgular için doğrudan doğruya ödeme ve bu maksatla ölçü yapılmayacaktır. Ancak dolguların teşkilinde; idarece istenilen veya projede gösterilen enkesit sınırları dışında kalan dolgu hacmine tekabül eden hacim; hesaplanarak bu dolgunun yapıldığı ariyet veya yan ariyet kazısı hacminden düşülür.NOT:(1) Kazı işlerine ait ödemelerde Sözleşmenin "Kazı ve Reglaj İşleri İle Çevre Düzenlenmesinin Uygun Şekilde Yapılması" maddesi hükümleri gözönünde tutulacaktır.(2) İlk verilen şevlere göre müteahhitlikçe kazısı tamamlanmış yarmalarda herhangi bir sebeple şevler yeniden yatırıldığı takdirde, Sözleşmenin ilgili maddesindeki kayıt ve şartlarla yeniden yapılan kazı için Poz 2200/D No.lu birim fiyat %20 zamlı olarak uygulanır.(3) Yan ariyet sahalarından yalnızca şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili için nebati toprak alınması halinde bu maksatla yapılan kazı için "Yan Ariyet Kazısı" birim fiyatı uygulanmaz. Bu takdirde Poz 2540/D No.lu birim fiyat uygulanır.(4) Toprak işlerinin yapılmasında, yarmaların (sandık veya karışık miks-kesit) hacim itibariyle büyük ve çok tipik olmasından dolayı çalışma şekillerine göre aynı kesit içinde birkaç defa elden geçmesi, hiçbir zaman taşıma mesafesinin uzatılması veya röpriz verilmesi gibi ilave bir bedel ödenmesini gerektirmez.(5) Kendi kesitinde kullanılan yan ariyet ve miks kesit kazıları ortalama 100 m. mesafeye kadar taşındığı kabul edilmiştir. Bunlar brüknere dahil edilmez ve bunlar için ayrıca taşıma mesafesi hesaplanmaz ve taşıma bedeli ödenmez.(6) Bu ihalede yarma ve yan ariyet kazılarına ait kesimler, keşif özeti ve birim fiyat cetvelinde gösterilir.(7) Ödemelerde ariyet hacimleri esas olmakla birlikte, imla rölevelerinin alınması neticesinde, projede öngörülen veya idarece istenilen enkesit sınırları dışına taşan dolgu hacmine tekabül eden orijinal hacim hesaplanarak bu dolguların yapıldığı yan ariyet ve ariyet hacimlerinden düşülür.NOT: Eksiltme dosyasına; paçal fiyatlarla yapılan ihalelerde, cebrik ortalama olan 2200/D ve 2202/D numaralı birim fiyatlar ile eksen kaymalarına ve projede yerleri gösterilmemiş ariyet ocağı kazılarına ait olan 2210/D, 2220/D, 2230/D-1, 2230/D-2, 2230/D-3 No.lu fiyatlar konulur. Diğer fiyatlar 1. keşif dosyasında kalır.Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
1303 3.DERECE VE ANA NİRENGİ.GPS İLE ÖLÇÜ VE HESABI İller Bankası 2005 ve Öncesi İşler 0.00 YTL
1304 BİR TAMAMLAYICI NİREN.GPS İLE ÖLÇÜ VE HESABI İller Bankası 2005 ve Öncesi İşler 0.00 YTL
1305 METROPİLETEN 3.DERECE NİREN.GPS İLE ÖLÇÜ VE HESABI İller Bankası 2005 ve Öncesi İşler 0.00 YTL
3023 NİVELMAN DENG.PROGRAMININ BİR SAATLİK ÇALIŞMASI İller Bankası 2005 ve Öncesi İşler 0.00 YTL
08.002/D EL İLE KİL HAZIRLANMASI Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
14.023/I KAZILARDA TAM AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
14.023/II KAZILARA SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMA İKSA YAPILMASI Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
14.023/III KAZILARA ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA YAPILMASI Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
15.001 EKSKAVATÖR İLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
15.003 SKREYPERLE HER CİNS ZEMİNİN KAZILMASI-KULLANILMASI Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
15.023-A BULDOZERLE (YARMADA-YAN ARİYETTE) ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
15.150 TEMEL ALTINA KUM-ÇAKIL SERİLMESİ Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
15.151 SU İÇİNDE KUM ÇAKIL SERİLMESİ Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
15.151/1 SU İÇİNDE KUM ÇAKIL SERİLMESİ Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
15.152 STABİLİZE KAPLAMA YAPILMASI Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
15.153 TUVENAN KUM,ÇAKIL VEYA STABİLİZE İLE DOLGU YAPMA Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
15.160 BATARDOLAR İÇİN KİL HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
16.001/1 (H) SINIFI DEMİRSİZ BETON (180 DOZ) Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
16.003/1 (E) SINIFI DEMİRSİZ BETON (250 DOZ) Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
16.004/1 (F) SINIFI DEMİRSİZ BETON (300 DOZ) Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları 0.00 YTL
Sayfa 0.0131 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -