ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 103 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 14.150 - DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 14.150

Tanımı : DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI
Uzun Tanımı : DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI
Birim Fiyat Kitabı : Karayollari Genel Müdürlügü
Açıklaması ( Tarifi) : Y.F.Ş. nin 14., 40., 42. kısımlarındaki esaslar ve diğer şartnamelerdeki şartlar dahilinde, heyelân etmiş sahada 0-4 m derinliğe kadar (4 m dahil) her cins ve klâstaki zeminde, kuruda veya su altında "drenaj hendeği ve duvar temeli" kazısı yapılması ve bu kazıdan çıkan malzemenin kullanılması.BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR :Gerktiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak heyelân etmiş sahada 0-4 m derinliğe kadar (4 m dahil), kuruda ve su altında, her cins ve klâstaki temel zemininin ve bu zeminde rastlanacak kütüklerin, kazıkların, eski imalâta ait temellerin ve temel çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü maddelerin; kazılması, sökülmesi, temel çukurundan dışarı atılması, vasıtalara yüklenmesi, nihaî ortalama 60 metre mesafeye kadar taşınması veya tekrar eski yerine konulması, boşaltılması, depo veya imlâ yerinde düzeltilmesi.Her cins kaplama, palplanş veya keson vs. malzeme kullanmak suretiyle iksa ve batardoların; yapılması, yerine konması, çıkarılması, iksa ve batardo projelerinin tanzimi ve idareye tasdik ettirilmesi. gerekli iskele vs. tesisatın yapılması, işletilmesi, sökülmesi. Temel çukurundaki suyun boşaltılması.Kazı esnasında veya kazı tabanı temele kadar indirildiğinde idarenin isteği üzerine en az 4 metre derinliğe kadar basit boru sondajının yapılması, her türlü müşkülât zammı, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar " başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işler için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makina, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR :Dolgu veya depoya gidecek beher metreküp temel kazısı malzemesinin nihaî ortalama 60 metreden fazla mesafeye taşınması,Dolguda kullanılacak temel kazısı malzemesine ait "Sulama" ve "Sıkıştırma",Ağaç kesme.ÖLÇÜ :Yukarıda sayılmış temellerin aşağıda açıklanan esaslara göre hesaplanan m³ cinsinden hacmidir.1- Cidarları düşey olan temellerde; temel çevresinden çıkan düşey düzlemlerle tabiî zemin,temel tabanı veya 4 m derinliklerden geçen düzlemin sınırladığı m³ cinsinden kazı hacmidir.Şekil 1, 2, 3, 12 ye bakınız.Poligon kesitli temellerde; şekil 12 deki gibi alınan temel cidarları ile tabiî zemin, temel tabanı veya 4 m derinliklerden geçen düzlemin sınırladığı m³ cinsinden kazı hacmidir.2- Derinlik başlangıcının tesbiti: Kazı hacminin hesabı için yeteri kadar sık alınana enkesitlerden her birinin en alçak kotu, veya bu kot kazı alanı içine düşüyorsa, kazının enkesitten dışarı atılabileceği en alçak kot "Derinlik Başlangıcı" veya (0) itibar olunur ve 4 m nin üstündeki tüm kazı ödemeye esas alınır.3- Şevli kazı- İdarenin müsaadesi ile müteahhit temel kazısını şevli olarak yapabilir. Ancak, temel çevresinden çıkan düşey düzlemler içerisinde kalan hacim evvelce belirtilen ölçü esaslarına göre hesaplanır; dışarısında kalan hacim ölçüye dahil edilmez.4- Projelerdeki temel boyutları dışında yapılan kazılar, temel kazısı esnasında herhangi bir sebeple vaki olacak yıkılmalar, kontrol mühendisi tarafından piketaj yapılmadan veya tabiî zemin rölevesi çıkarılmadan yapılan kazılar, iksa kalınlıkları ölçüye dahil edilmez.5- Özel durumlara ait idarece tasdikli temel projeleri ölçüye esas alınacaktır.NOT:(1) Müteahhit temel tabanını idarece direktif verilmediği halde tesbit edilen kotun altına indirmiş ise; fazla kazılan hacmi idarenin emredeceği bir malzeme ve dozajdaki bir betonla dolduracak ve fazla kazı ile doldurma işleri ve malzemesi için hiç bir bedel ödenmiyecektir. (2) Muvakkat olarak dere yatağında bırakılmasına müsaade edilen temel kazısı malzemesi veya müteahhidin temel işleri ile ilgili olarak yaptığı toprak yığınlarıda inşaat bitmeden kaldırılmış olacaktır. Kaldırılmayan malzemenin beher m³ ü için temel kazısı birim fiyatının %10'u kesilecektir.Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
3965/1 TAHKİMAT İÇ.HER BOYUT.BETON BLOK YAPILM.Kırmataşla Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3980 SINIR TAŞI HAZIRLANMASI, YERİNE KONULMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3985 KENAR TAŞI HAZIRLANMASI VE YERİNE KONULMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3992 KÖPRÜ İNŞAATI ZAMMI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
4269 MALZEMENİN KANTAR İLE TARTILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
08.001/K EL İLE KUM,ÇAKIL HAZIRLANMASI (TÜVENAN) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
08.003/K EL İLE KUM,ÇAKIL VEYA KUM-ÇAKIL ÇIKARILMASI,ELENMESİ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
08.004/K EL İLE ELENMİŞ GRANÜLOMETRİK KUM HAZIRLANMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
08.005/K EL İLE ELENMİŞ GRANÜLOMETRİK ÇAKIL HAZIRLANMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
08.006/K EL İLE MİL KUMU ÇIKARILMASI,ELENMESİ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.150 DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.152 DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.154 DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
14.156 DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.044/K MAKİNE İLE HER CİNS TOPRAK ZEMİNDE REGLAJ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.045/K MAKİNE HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE REGLAJ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.046/K MAKİNE İLE HER CİNS KAYALIK ZEMİNDE REGLAJ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3109 OTOMATİK TOKMAKLI ŞAHMERDANIN İŞBAŞINA GETİRİLMESİ VE HAZIRLANMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3368 BETON AYIRMA TAŞI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3524 BETONDAN MAMUL DOLU BLOKLARLA HER BOYUTTA KURU PERE YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
Sayfa 0.0169 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -