ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 106 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 21.053 - KÖPRÜLERDE DÖŞEME,KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELE )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 21.053

Tanımı : KÖPRÜLERDE DÖŞEME,KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELE
Uzun Tanımı : KÖPRÜLERDE DÖŞEME,KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELE (KOMPOZİT KÖPRÜLER HARİÇ)
Birim Fiyat Kitabı : Karayollari Genel Müdürlügü
Açıklaması ( Tarifi) : Y.F.Ş. nin 49. kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde beton ve betonarme köprülerde döşeme, kiriş ve kemer taşıyıcı iskeleleri yapılması.BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR :İskele projesinin tanzimi ve idareye tasdik ettirilmesi, ahşap veya çelik iskele ve kazık ve her türlü madeni aksam malzemesinin; temini, yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, depolanması ve muhafazası, tasdikli projesine göre kuruda ve su içinde iskelenin yapılması için lüzumlu muvakkat iş ve servis iskelesinin de yapılması, beton dökümü esnasında iskelede vukubulacak çöküntüleri tashih etmek için iskelenin altında işin önemine göre veren veya sert ağaçtan kama konulması, İskelenin istinad ettirileceği temelin, kâfi derecede sağlam olmaması halinde, idarenin tayin edeceği aralıkta ve tarzda gerekli kazıkların çakılması, kârgir veya beton mesnetlerin yapılması ve iskelenin bu kazıklar veya mesnetler üzerine istinad ettirilmesi, iskelenin uygun bir şekilde sökülebilmesi için, kama, kum kutuları veya sair indirme teçhizatı ile teçhiz edilmesi, iş bittikten sonra, iskelenin sökülmesi, kazıkların çıkarılması, çıkarılamayan kazıkların başlarının zemin seviyesinden veya en alçak su seviyesinin 50 cm. aşağısından kesilmesi ve icabeden diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.ÖLÇÜ :İskele inşaatına başlanması fiilen mümkün olduğu tarihte, müteahhit ve kontrol tarafından müştereken çıkarılacak olan güzergâh mihverinden alınantûlanî makta esas olmak üzere :(1) Bir veya birden fazla açıklıklı kirişli köprülerde boylama kirişlerinin, bir veya daha fazla açıklıklı plâk köprülerde ise plâğın veya plâk nervürlerinin alt yüzleri ile o açıklığa ait ayakların veya sütunların iç yüzleri (mümted kısımlar için kenar ayağın mümted kısımdaki yüzü ile mümted kısmın sonundan inen düşey yüz) ve açıklık altına isabet eden tabii zemin, dere tabanı veya imalât üst yüzü arasında kalan alanın; köprü bordürlerinin dış yüzleri arasının güzergâh eksenine dik olarak ölçülen mesafesi ile çarpılması suretiyle,(2) Tabliyesi kemerin üstünde olan köprülerde; (a) Kemerin altında kalan kısım için; kemerin alt sathı, kemere ait ayakların iç yüzleri,kemerin altına tabii zemin isabet ediyorsa bu tabii zemin, dere isabet ediyorsa deretabanı, imalât isabet ediyorsa imalâtın üst yüzü arasında kalan alanın; köprü bordürlerinin dış yüzleri arasının güzergah eksenine dik olarak ölçülen mesafesi ile çarpılması suretiyle, (b) Takarrup gözleri ve kemerin üst sathı ile tabliye arasında kalan kısım için; (1) fıkrasındaki esaslar uygulanmak suretiyle,(3) Tabliyesi kemerin altında kalan köprülerde (Bowstring ve sair) tabliye altındaki kısım için (1) fıkrasındaki esaslar uygulanmak; tabliye üstünde kalan kısım için ise, döşeme üstü ile kemer alt yüzü arasında kalan alanın; kemerin dış yüzleri arasındaki güzergâh eksenine dik mesafe ile çarpımının yarısı alınmak suretiyle,Bulunan m³ cinsinden taşıyıcı iskele boşluk hacmidir.ÖDEME :Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 21.053 deki "Köprülerde Döşeme, Kiriş, Başlık Kirişi ve Kemer Taşıyıcı İskeleleri (Kompozit Köprüler Hariç )" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır. NOT :(1) İskele boşluğu hesabına esas teşkil eden kati profil ve idarece gerekli görülmesi halinde tasdikli iskele projesi bulunmadıkça hakedişlerde hiç bir iskele bedeli ödenmez.(2) Müstakilen bir kısmın betonu dökülecek şekilde imal edilmiş iskelenin ikmalinden sonra bedelin %25 i ve beton dökülüp prizini alması için gerekli müddetin bitiminde de geri kalan %75 i ödenir.(3) Her türlü ayak ve kolonlarda enine doğrultudaki boşluklar ve kiriş, plâk veya plâk nervürü altından döşeme üstüne kadar olan boşluklar iskele hacmine dahil edilmez ve bir bedel ödenmez.Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
14.156 DRENAJ HENDEĞİ VE DUVAR TEMELİNİN KAZILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.044/K MAKİNE İLE HER CİNS TOPRAK ZEMİNDE REGLAJ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.045/K MAKİNE HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE REGLAJ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
15.046/K MAKİNE İLE HER CİNS KAYALIK ZEMİNDE REGLAJ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3109 OTOMATİK TOKMAKLI ŞAHMERDANIN İŞBAŞINA GETİRİLMESİ VE HAZIRLANMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3368 BETON AYIRMA TAŞI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3524 BETONDAN MAMUL DOLU BLOKLARLA HER BOYUTTA KURU PERE YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3525 BETONDAN MAMUL DOLU BLOKLARLA HER BOYUTTA HARÇLI PERE YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
17.141/K ADİ PARKE TAŞI İLE DÖŞEME Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
17.143/K MOZAİK PARKE TAŞI İLE DÖŞEME Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
21.053 KÖPRÜLERDE DÖŞEME,KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELE Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
23.004/K B.A. İÇİN ø 28 mm LİK YUVARLAK DEMİRİN MANŞONLA EKLENMESİ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3780/1 OTOKORKULUK RAYI YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3780/2 OTOKORKULUK DİKMESİ YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3780/3 OTOKORKULUK UÇ PARÇASI YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3780/5 OTOKORKULUK RAYI MONTAJI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3780/6 OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3780/7 OTOKORKULUK UÇ PARÇASI MONTAJI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3780/10 OTOKORKULUK YAPIMI VE YERİNE KONULMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3780/11 OTOKORKULUK UÇ PARÇASI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
Sayfa 0.0208 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -