ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 132 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
İnşaat, Tesisat ve Elektrik Birim Fiyat Kitapları

Poz Arama

( 3900 - HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE TÜNEL KAZISI (SU ZAMMI DAHİL) )

Poz Açıklama Bilgileri

Poz Numarası : 3900

Tanımı : HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE TÜNEL KAZISI (SU ZAMMI DAHİL)
Uzun Tanımı : HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE TÜNEL KAZISI (TÜNEL KAZISI SU ZAMMI DAHİL)
Birim Fiyat Kitabı : Karayollari Genel Müdürlügü
Açıklaması ( Tarifi) : Y.F.Ş. nin 61. ve 62. kısımlarındaki esaslar ve diğer şartnamelerdeki şartlar dahilinde tünel kazısı yapılması ve kazının kullanılması.BİRİM FİYATA DAHİL OLAN MASRAFLAR :Gerekli ahşap, çelik vs. iksa ve kaplama malzemelerinin temini, yüklenmesi, kullanılacağı yere taşınması, boşaltılması, depolanması ve muhafazası.Ahşap, çelik vs. malzemeden iksa ve kaplamaların yapılması ve montajı. Kuruda ve suda, her çeşit eğim ve boyda tünele ait her cins ve klâstaki zeminin kazılması,Kazıdan çıkan malzemelerin vasıtalara yüklenmesi, nihaî ortalama 100 m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabaka tabaka serilmesi, düzeltilmesi.Tetler hariç uzunluğu 300 m. ve daha az olan tünellerde vantilasyon ve uzunluk zammı,Gerek drenaj şebekesinin yapılması, gerek su içinde kazının yapılması ve gerekse inşaatın devamı müddetince tünel içinde herhangi bir sebeple biriken suyun drenaj veya pompaj suretiyle dışarı atılması müşkülâtı karşılığı su zammı, aydınlatma yapılması, gerekli emniyet tertibatının alınması,Herhangi bir sebeple (taş düşmesi, akıntı, çöküntü, heyelân, lağım vs. den fazla hafriyat) meydana gelmiş proje dışı boşlukların kontrol mühendisinin direktifine uygun bir şekilde harçlı kârgir, beton veya blokajla doldurulması, iksa ve kaplamanın sökülmesi ve tünel dışına çıkarılması suretiyle tünel kazısının yapılması.Aşağıda «Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar» başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makina, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar.BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAFLAR :Dolgu veya depoya gidecek beher m³ kazının; hihaî ortalama 100 m. den fazla mesafeye taşınması.Tetler hariç uzunluğu 300 m. den fazla olan tünellerde vantilasyon ve uzunluk zammı, tünel içinde kazı malzemesinin taşınması zammı, kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan «Sulama» ve «Sıkıştırma» işleri,İdarenin isteği üzerine tünel beton kaplaması içinde bırakılan her nevi yuvarlak ve profilli demirlerin; zati bedelleri, işçilik bedelleri ve işbaşına kadar taşınması bedelleri.ÖLÇÜ :Ödeme çizgisi dahilindeki tünel en kesiti ile tünel proje boyunun (tetler hariç) çarpımından elde edilen m³ cinsinden hacmidir.(Tünel tip projesinde gösterilen iksanın dış çevre çizgisine proje çizgisi, buna 10 cm. mesafe ile paralel olan nazarî çizginin rötret üstündeki kısmına da ödeme çizgisi denir. Kenar ayak ve radye tabanlarında ödeme çizgisi proje çizgisidir.)ÖDEME :Birim Fiyat Cetvelinde, Poz 3900 deki > m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.NOT :(1) Tünel başlangıcına kadar yapılan tünel ağzı kazısı ile tünel kazı gabarisi dışında ve tünel üzerinde, tünel başlangıcı ve bitim kazıkları arasında araziye verilmesi gerekli şeve göre yapılan kazı işleri tünel kazısına dahil edilemez Bunların bedeli 2200 No.lu birim fiyattan ayrıca ödenir.(2) Yol ekseninin değişmesi nedeniyle tünel yerinin değişmesi halinde de bu birim fiyat aynen uygulanır.(3) Proje çizgisi ile ödeme çizgisi arasındaki kısmın kârgir, beton veya blokajla doldurulması masrafları müteahhide ayrıca ödenir.Ödeme çizgisi dışında fazla kazı, akıntı, çöküntü, heyelân ve diğer sebeplerden dolayı husule gelecek boşlukların kârgir, beton veyablokajla doldurulması ve ödeme hattı dışındaki kazılar için müteahhide hiçbir bedel ödenmez.(4) Tünel içinde ahşap iksa malzemesi bırakılmayacaktır. Bırakılma mecburiyeti olması halinde dahi müteahhide bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir.Poz No Kısa Açıklama Bulunduğu Kitap 2007 Fiyatı
3786 PROFİLLİ DEMİRDEN KORKULUK İŞÇİLİĞİ (BOYA DAHİL) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3787 PROFİLLİ DEMİRDEN "KİRİŞLER,BAŞLIKLAR,BAĞLANTILAR" İŞÇİLİĞİ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3788 PROFİLLİ DEMİRDEN KAZIK İŞÇİLİĞİ (BOYAMA DAHİL) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3790 İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN YUVARLAK DEMİR ZATİ BEDELİ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3791 İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN PROFİLLİ DEMİR ZATİ BEDELİ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3800 PİRİNÇ BORU Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3805 NEOPREN (LASTİK) MESNET TERTİBATI (İÇİ ÇELİK FRETLİ) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3820 3 cm KALINLIKTA MUHAFAZA BETONU YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3821 4 CM. KALINLIKTA MUHAFAZA BETONU YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3822 5 cm KALINLIKTA MUHAFAZA BETONU YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3900 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE TÜNEL KAZISI (SU ZAMMI DAHİL) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3901 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE GALERİ KAZISI (SU ZAMMI DAHİL) Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3950 1000-3000 kg ARASI TAHKİMAT BETON BLOKLARININ YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3955 3000-6000 kg ARASI TAHKİMAT BETON BLOKLARININ YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3960 6000-12000 kg ARASI TAHKİMAT BETON BLOKLARININ YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3965 TAHKİMAT İÇİN HER BOYUTTA BETON BLOK YAPILMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3965/1 TAHKİMAT İÇ.HER BOYUT.BETON BLOK YAPILM.Kırmataşla Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3980 SINIR TAŞI HAZIRLANMASI, YERİNE KONULMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3985 KENAR TAŞI HAZIRLANMASI VE YERİNE KONULMASI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
3992 KÖPRÜ İNŞAATI ZAMMI Karayollari Genel Müdürlügü 0.00 YTL
Sayfa 0.0176 sn.'de yüklendi...


SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -