ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 127 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
Haberler
 • MÜHENDİS ÜNVANLI ŞANTİYE ŞEFLERİNİN AYNI ANDA ÜSTLENEBİLECEĞİ İŞLERİN TOPLAMI 30 BİN METREKAREYİ AŞMAYACAK

 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik'ine Göre Mimar veya Mühendis Unvanlı Şantiye Şeflerinin Aynı Anda Üslenebileceği İşlerin Toplamı 30 Bin Metrekareyi Geçemeyecek.


  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik'ine göre mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üslenebileceği işlerin toplamı 30 bin metrekareyi geçemeyecek.

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Plan, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerine yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara, yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ve yetki belgeli usta çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri, şantiye şefliğini üstlenecek olan teknik elemanları ve yetki belgeli ustaları kapsıyor. Buna göre, şantiye şefinin, yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere mimar, mühendis veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker olması şart olacak. Şantiye şefi; yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü, imalatın özel ihtisas gerektirip gerektirmediği de gözetilerek belirleyecek. Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üslenebileceği işlerin toplamı 30 bin metrekareyi geçemeyecek. Ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde 30 bin metrekareyi geçme şartı aranmayacak. Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılar ve bodrumları ile birlikte toplam beş katı ve yapı inşaat alanı 2 bin metrekareyi geçmeyen yapılarda teknik öğretmenler, bin 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda ise teknikerler meslek alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek.

  YAPI RUHSATINA TABİ BÜTÜN YAPILAR BİR YAPI MÜTEAHHİDİNİN SORUMLULUĞU ALTINDA İNŞA EDİLECEK

  Yapı ruhsatına tabi bütün yapılar bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilecek. Her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esas olacak. Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmayacak. Ancak sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası verilecek. Yapı müteahhidi, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmaktan sorumlu olacak.

  Yapı müteahhitliği yapmak üzere yetki belgesi numarası almak isteyen gerçek ve tüzel kişi, Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formunu doldurup imzalayacak. Yapı müteahhidi gerçek kişi ise kayıtlı olduğu meslek odasından müracaat yılı içinde alınmış kayıt belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneğini, tüzel kişi ise meslek odasına kayıt belgesi ile birlikte şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslını veya Müdürlükçe ya da ilgili Sicil Memurluğunca tasdik edilmiş suretini Form ekinde Müdürlüğe verecek. Bu müracaat, elektronik imza usulü ile de yapılabilecek.

  İNŞAAT İŞLERİNDE YETKİ BELGELİ USTA ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU

  İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılması zorunlu olacak. İnşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustalara yetki belgesi 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde, MYK ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilecek. Şantiyede yapılacak kontrollerde, ustalar yaptıkları işe uygun yetki belgelerini ibraz etmekle yükümlü olacak. Mühendis, mimar ve teknik öğretmen unvanlı şantiye şefinin 1 Ocak 2012 tarihinden 1 Ocak 2020 tarihine kadar İş Kanununa uygun iş güvenliği uzmanlığı belgesi alması zorunlu olacak. Yönetmeliğe göre buraya kadar olan hükümler 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

  32-40 SAATLİK EĞİTİM SONUCUNDA VERİLEN BELGELER YETKİ BELGESİ OLARAK KABUL EDİLECEK

  Yönetmelikteki bundan sonraki hükümler ise yayımı tarihiyle yürürlüğe girecek; MYK ve yetkilendirdiği kuruluşlarca standardı ve yeterliliği belirlenen konularda illerde ustalık yetki belgesi verilinceye kadar, belge verilmesine başlanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde bu kuruluşlarca verilecek belgelerle doğrudan değiştirilmek üzere, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık belgelerinden birisi, Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğine göre faaliyet gösteren kurslardan kurs bitirme belgeleri, Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği sağlanan belgelerin herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 1 Ocak 2015 tarihinden önce müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler yetki belgesi olarak kabul edilecek.(ANKA)
  Haber Tarihi : 16 Aralık 2010
  Kaynak :
  Haber Okunma Sayısı : 3705


  Haber Menü
 • Haber Anasayfa
 •  
 • Tüm Yeni Haberler
 •  
 • Ekonomi Haberleri
 •  
 • İnşaat Sektörü Haberleri
 •  
 • Teknoloji Haberleri
 •  
 • Eski Haberler
 •  
 • Haber Ekleyin/Önerin
 •  

  BİLGİ
   Toplam Haber Sayısı:960
   Bu Ay Haber Sayısı:0
  Sayfa 0.0373 sn.'de yüklendi...


  SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -