ANASAYFA        Hesap Makinesi    Birim Çevirileri      Birim Fiyat Kitapları     Tablolar    Formüller     Veritabanı     Kanun ve Yönetmelikler     Özgeçmiş  
 ANASAYFA
 İnşaat Sözlüğü
 İnşaat Makaleleri
 Yapı İnşaat Haberleri
 İnşaat Kariyer
 Resim Galerisi
 İnşaat Forumu

Kullanıcı Girişi
 Sitede 113 ziyaretci var

Giriş Sayfası Yap

  
Makaleler

HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİ PLANLAMA ÇALIŞMALARININ AŞAMALARI

Su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin projelendirme çalışmaları genellikle 4 aşamada yapılır. Bunlar istikşaf (ön inceleme), master plan, planlama (fizibilite-yapılabilirlik) ve kesin proje aşamalarıdır.

1- İSTİKŞAF (ÖN İNCELEME) ÇALIŞMALARI:

Bu çalışmalar genellikle havza bazında ve havzanın potansiyelini tanımak için yapılırsa da, havza istikşafında yeralmayan ve proje fikri sonradan geliştirilen münferit bir ünite için de hazırlanabilirler. Bu maksatla önce havza içindeki toprak kaynaklarının miktarlarıyla özellikleri, bu topraklarda yetiştirilen ve yetiştirilebilecek bitkiler, pazar durumları, havza içinde ve civarındaki yerleşim yerleri, buradaki toplulukların ve endüstri tesislerinin su ihtiyaçları ile ilgili bilgiler derlenir. İklim ve akarsuyun hidrolojisine ait doneler belirlenir, ihtiyaçların ilerde nasıl gelişeceği veya daha ne gibi tesisler kurulabileceği tesbit edilir, daha sonra da büroda haritalar üzerinde ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekli tesisler belirlenerek boyutları saptanır, maliyetleri hesaplanır, ekonomileri incelenir ve müteakip aşamalarda ele alınması uygun görülenler için tavsiyelerde bulunulur. Proje sahasındaki ihtiyaç ve sorunlar ile bunları karşılayabilecek imkan ve tedbirlerin dökümünü veren istikşaf çalışmaları bir sonraki aşamada yapılacak çalışmalara da ışık tutar.

Münferiden ele alınan tali bir havza bazındaki projeler için gerçekleştirilen istikşaf çalışmaları sonunda, projenin teknik ve ekonomik yapılabilirliğe sahip olduğu gösterildiği takdirde, bu proje toplanacak daha ileri detay ve hassasiyette done temini çalışmaları ve etüdlere konu edilerek doğrudan planlama aşamasında ele alınır.

Planlama sürecinin ilk aşamasını teşkil eden istikşaf çalışmalarında çok kapsamlı ve detaylı done toplama ve etüd faaliyetlerine girilmez. Bu çalışmalarda;

· 1/25 000 ölçekli topografik haritalar,

· Yüzeysel gözlemlere dayalı, bazen muayene çukur ve hendekleri açıla......

>> Makaleninin tamamını görebilmek için üye olmalısınız.


    


Eklenme Tarihi : 3 Aralık 2005
Yazar : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü
Makale Okunma Sayısı: 4851


Makale Konuları
 • Makale Anasayfa
 •  
  Ahşap Yapılar(21) 
  Betonarme(24) 
  Bilgisayar Programları(1) 
  Çelik Yapılar(13) 
  Deprem(25) 
  Diğer(17) 
  Finansal Yönetim(19) 
  Mimari(11) 
  Müh.jeolojisi(7) 
  Pratik Bilgiler(50) 
  Su Kay./yap.(20) 
  Şantiye Yönetimi(9) 
  Topoğrafya(1) 
  Ulaştırma(13) 
  Yapı Elemanları(7) 
  Yapı Fiziği(29) 
  Yapı İşletmesi(21) 
  Yapı Makinaları(2) 
  Yapı Malzemesi(33) 
  Yapı Statiği(2) 
  Zemin Mekaniği(12) 

  BİLGİ
   Toplam Makale Sayısı:337
  Sayfa 0.0122 sn.'de yüklendi...


  SPONSOR FİRMALAR :    Firma Rehberi - İnşaat Firmaları - Alışveriş -